Späť
Milan Nižňanský

Milan Nižňanský

Executive director

Podnikanie v nehnuteľnostiach nie je jednoduché a vyžaduje si rozvahu, skúsenosti aj poľahlivých partnerov v obchode. Viac ako 10 ročné skúsenosti z ostrého každodenného predaja ako aj z riadenia Sales nás naučili rozoznať najlepších agentov na trhu aj vhodnosť príležitostí na obchod. Žiaden obchod nie je dosť malý, no zároveň zvládame veľké výzvy náročných klientov.

+421 917 837 647

Nehnuteľnosti v mojej ponuke

Spoznajte predajcov Edrey