Spomalí sa zdražovanie bytov v roku 2019 ?
1. apríla 2019

Spomalí sa zdražovanie bytov v roku 2019 ?

Veľa údajov nasvedčuje tomu, že nie. Anketa, ktorú robili TREND Reality medzi developermi a analytikmi dopadla pomerne jednoznačne. Všetci zúčastnení zhodne odhadujú rast cien na úrovni od 3 do 7 %.  Tento scenár je najpravdepodobnejší. Ak sa nič výrazne dramatické nestane, na vyššie ceny bude tlačiť trvalo neuspokojený dopyt, ale aj nárast stavebných a iných spriaznených nákladov. Najmä  stavebníci prepisovali v minulom roku kompletné cenníky a tarifné tabuľky. Stavalo sa náramne veľa, a developeri boli radi, že nejakého spoľahlivého stavebníka vôbec na trhu práce našli. A z tohto pohľadu sa žiadne dramatické zmeny v tomto roku neočakávajú. Pokojných 12 mesiacov v roku 2018 sa skončilo. Aj tak by sa dal charakterizovať uplynulý rok. Začali sme ale odznova a rok 2019 prináša mnohé nečakané výzvy a aj otázniky. Aký teda bude tento rok 2019? Predpovedať vývoj v najbližších 12 mesiacoch je ťažké, ale prinesie mnoho zaujímavých udalostí a ponaučení.