Kratšie domové schôdze hlasovania neuľahčia
17. novembra 2018

Kratšie domové schôdze hlasovania neuľahčia

V súčasnosti zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý pochádza ešte z roku 1993 bol dodnes novelizovaný 17-krát. Od 11/2018 je v platnosti ďalšia, už 18. novela tohoto zákona. Toto sa podarilo dosiahnuť podľa Združenia bytového hospodárstva len čiastočne. Medzi prínosy patrí napríklad určenie  povinnosti správy domu dňom prvého prevodu vlastníctva v dome, rozšírenie základných definícií v zákone o pojmy garáž, garážové stojisko a skladový priestor. Vlastníci bytov privítajú taktiež, že po novom  budú  smieť nielen nazrieť do dokumentov bytového domu, ale robiť si aj z tejto dokumentácie výpisy a kópie.  Správca aj spoločenstvo budú mať povinnosť viesť evidenciu všetkých prijatých  rozhodnutí vrátane zápisnice zo zhromaždení a schôdzí, evidenciu súdnych sporov, a zákon vymedzuje aj okruh dokumentácie, ktorá musí byť odovzdaná novému správcovi alebo predsedovi spoločenstva v prípade zmeny správcu. Novela pôvodne mala zjednodušiť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov a odstrániť sa taktiež mali výkladové problémy súvisiace so správou bytových domov.