Tempo výstavby bytov si prísnejšie hypotéky ani nevšimlo.
22. októbra 2018

Tempo výstavby bytov si prísnejšie hypotéky ani nevšimlo.

Ani sprísnenie podmienok poskytovania úverov nezvrátilo tempo výstavby nových bytov. Pre spomalenie zadlžovania sa domácností ich vláda postupne zavádzala celý tento rok.  Banky viac vyžadujú financie zo strany klientov. Na číslach bytovej výstavby sa nijako viditeľne neprejavuje. V druhom štvrťroku 2018 bolo rozostavaných viac bytov ako kedykoľvek predtým. Ani riziká spojené s verejnými obstarávaniami by tak isto nemali zamedziť príspevok verejného sektoru k tomuto trendu.

Výkony stavebníctva síce už prekonali Čísla z 2015, stále však nedosahujú úrovne z predkrízového obdobia. K ich nadpriemernosti prispelo predovšetkým povinné čerpanie eurofondov. Dnes smerujú výkony opäť nahor, no predovšetkým v oblasti privátnych investícií. Ani prvý polrok 2018 ale nijako nezaostáva. Množstvo rozostavaných bytov sa počas polroka udržiava na predošlých vysokých úrovniach. Počet rozostavaných bytov teda už po druhý raz prekonal predkrízové hodnoty.

Od posledného stavebného boomu už ubehlo presne 10 rokov. Započalo rokom 2005 a končil v roku 2008, kedy sa začala v Európe hospodárska kríza. Až rok 2015 prelomil šesť slabších rokov, počas ktorých výstavba bytov najskôr výrazne klesla a potom len opatrne rástla. Odvtedy sa ročný prírastok stabilne drží na úrovni 20 000 rozostavaných bytov. Najsilnejší bol rok 2016 s 21,4 tisíca rozostavaných bytov.