Najrýchlejší nárast cien bývania v Európe za posledných 10 rokov
11. júla 2018

Najrýchlejší nárast cien bývania v Európe za posledných 10 rokov

Medziročný nárast cien bolo najviac cítiť v Lotyšsku, Slovinsku, Írsku, Portugalsku, Slovensku a Maďarsku. Dvojciferný nárast v až 6tich krajinách nebýva zvykom a len tri štáty skončili v miernom zápore – Fínsko, Švédsko a Taliansko. Za 1. kvartál roku 2018 je už ale badať brzdenie tempa v zdražovaní v celej únii, avšak to neplatí univerzálne pre celú eurozónu, v jednotlivých krajinách sa poľavenie zdražovania neprejavilo vôbec (Lotyšsko +7,5 %, Maďarsko a Slovinsko +4,4 %, Portugalsko +3,7 %). Medzi najrýchlejšie stúpajúce krajiny radí Eurostat aj naše Slovensko +2,9 %. Pokles alebo stagnovanie cien bývania pocítilo od začiatku roka len sedem krajín (napr. Malta -4,7 %, Cyprus -1,8 %, Švédsko -0,8 %,…)

Zdrojom údajov je štatistický úrad Eurostat. Celá Európska únia zažíva najprudšie zdraženie bývania od roku 2007. Ceny medziročne rástli o 4,5 % (4,7% na Slovensku).