Všekty referencie

Poľná, 900 43 Hamuliakovo

Hamuliakovo je veľmi vyhľadávaná obec zo satelitov Bratislavy. Spomedzi južných obcí možno najvyhľadávanejšia vďake svojej polohe na brehu Dunaja a relatívnej rýchlej dostupnosti do hlavného mesta. Je približne na úrovni Danubiany. Komu neprekáža dochádzať do hlavného meste, ten bude určite mimoriadne nadšený z prostredia, v ktorom obec žije a z ľudí, ktorý budú jeho susedmi.

Podobné a ešte k dispozicii