Späť
Mgr. Eva Nemčoková

Mgr. Eva Nemčoková

Senior Real Estate Agent

Medzi jej silné stránky patrí predovšetkým empatia, ktorá pomáha nie len pri predaji, ale aj pri efektívnom riešení zložitých obchodných prípadov. Je dôležité pristupovať ku všetkým klientom profesionálne aj priateľsky zároveň.
Vysoký obchodný štandard si zachováva vďaka obchodnému duchu, ktorý rada využíva pri vedení negociácií. Dokonalosť sa skrýva v detailoch a na tie kladie dôraz pri práci aj prezentácií nehnuteľností.

+421 902 226 176

Nehnuteľnosti v mojej ponuke

Spoznajte predajcov Edrey